Targeta Sanitària Individual (TSI)

fototsi

La targeta sanitària individual (TSI), és el document que us identifica i us permet l’accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic assignats.

Per a realitzar qualsevol tràmit al vostre Centre d’Atenció Primària necessiteu presentar la vostra targeta sanitària individual.

Per obtenir-la cal que aporteu el següents documents:

 • Document identificatiu: DNI, NIE o Passaport.
 • En cas de ser ciutadà de la Unió Europea o de països amb Conveni Bilateral cal aportar el document corresponent que acredita que no es té la condició d’assegurat en el seu país de forma pública o privada.
 • Volant d’empadronament amb data d’emissió màxima de 3 mesos.
  • A més, en cas de ser ciutadans estrangers que no tinguin la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut cal aportar l’empadronament on consti un període continuat de 3 mesos de residència en qualsevol municipi de Catalunya.
 • En cas de menors d’edat o familiars a càrrec: A més dels documents esmentats cal aportar els següents:
  • Original i fotocòpia de totes les pàgines del Llibre de Família.
  • Document lliurat per l’INSS amb la relació de la condició d’assegurat o beneficiari d’un titular.

En cas de pèrdua, robatori o deteriorament:

 • Podeu demanar una reemissió de la targeta presencialment al vostre CAP.
 • En cas de no estar exempts de realitzar el pagament per la reedició de la TSI, el CAP us lliurarà el document de liquidació de la taxa per a fer el pagament de 7,35 euros a qualsevol oficina de La Caixa.
 • El comprovant de pagament us serveix de targeta provisional fins que us arribi la targeta definitiva al vostre domicili.