Equip directiu

Directora:
Dra. Montserrat Verdú

Adjunta a direcció:
Sra. Anna Ustrell

Referent de Gestió i Serveis:
Sra. Marta Homar