Altres professionals

Odontòleg:

Dr. José Luís Muiños Maestro

Treballadora Social:

Sra. Alicia Medina

Infermera Gestora de Casos:

Sra. Marta Casademunt

Auxiliars d’infermeria:

Sra. Rita Mulero

Sra. Fina Climent

Anuncis